Vilkår og betingelser

Projektet er åbent for alle kunstnere – lokalt, nationalt og internationalt.

Du kan indsende op til tre designs, og vi vil maksimalt vælge to designs fra samme kunstner.

Fristen for indsendelse af design er midnat 31. december 2023.

Vilkår og betingelser for kunstneres deltagelse i ‘Find elefanten – oplev Aarhus’

Alle vilkår og betingelser som beskrevet her udgør en del af aftalen mellem dig og Psykiatrifonden i forbindelse med ‘Find elefanten – oplev Aarhus’, og ved at indsende dit arbejde accepterer du disse vilkår og betingelser i ansøgningsprocessen:

1. Designet skal repræsentere et kunstværk, som du har mulighed for at gengive på en 3D-skulptur.

2. Du skal være eneskaber af og ejer af de intellektuelle rettigheder til det indsendte værk eller design. Hvis værket/værkerne ikke er dit eget, skal du have skriftlig, eksklusiv tilladelse fra ophavsretsejerne til at bruge hans eller hendes arbejde i dit design. Bevis for tilladelse til brug af en anden persons værk skal stilles til rådighed på anmodning. Psykiatrifonden kan ikke påtage sig ansvar for reproduceret kunst.

3. Eventuelle tilføjelser til eller ændringer i skulpturens form og struktur skal godkendes af Psykiatrifonden, inden arbejdet påbegyndes.

4. Kunstnere skal kunne arbejde og færdiggøre deres værker i den relevante projektperiode. Deadlines og relevante begivenheder i perioden er beskrevet på findelefanten.dk, men Psykiatrifonden og Wild in Art tager forbehold for mindre ændringer.

5. ALLE bidrag skal ledsages af en udfyldt formular.

6. Bidrag som ankommer efter den angivne frist vil som udgangspunkt ikke blive inkluderet.

7. Alle de informationer, du leverer som en del af din ansøgning kan bruges af Psykiatrifonden, Find elefanten – oplev Aarhus og Wild in Art til kommunikation eller markedsføring af eventet, medmindre du specifikt fravælger det skriftligt. Kontaktoplysninger vil ikke blive delt, og dine data vil ikke blive delt med nogen tredjepart uden separat aftale.

8. Dit værk vil blive gennemgået og shortlistet af et panel af lokale eksperter, Psykiatrifonden og Wild in Art. Kun short-listede designs vil blive matchet med sponsorerne ved et efterfølgende event. Arbejdet vil blive derefter blive bestilt hos de valgte kunstnere.

9. Afgørelsen vedrørende de valgte værker er endelig. Der vil ikke blive indgået yderligere korrespondance om udvælgelsen.

10. Du accepterer brugen af dit værk, navn og fotografi i omtalen og markedsføringen af Find elefanten – oplev Aarhus. Optagelsen af et værk i Find elefanten – oplev Aarhus giver Psykiatrifonden og Wild in Art retten til at fotografere og gengive dit arbejde i forbindelse med promoveringen af arrangementet. Inklusiv, men ikke begrænset til, pressearbejde, eventmaterialer, hjemmeside og sociale medier.

11. Ved igangsættelse af projektet vil Psykiatrifonden tildele dig en skulptur. Der er ingen omkostninger for dig i den forbindelse, men omkostninger til materialer skal afholdes af dig med undtagelse af lak, der vil blive leveret.

12. Vi tilbyder en plads til at male i et fælles kunstnerværksted. Hvis du ikke er i stand til at male skulpturen her, skal skulpturen transporteres fra og tilbage til Aarhus. Omkostninger til transport af skulpturen til dit studie eller værksted er ikke inkluderet, medmindre andet er aftalt skriftligt med Psykiatrifonden.

13. I forbindelse med arbejdet vil du sende os en liste over materialer, malingstyper og de farver, du planlægger at bruge på din skulptur.

14. Psykiatrifonden forbeholder sig ret til at tilbageholde honoraret, der skal betales til dig i forbindelse med eventet, hvis kvaliteten af det færdige arbejde efter vores vurdering falder under det, der med rimelighed kan forventes til offentlig visning eller er væsentligt forskelligt fra det indsendte design.

15. Skulpturen forbliver til enhver tid Psykiatrifondens ejendom og skal returneres i god stand.

16. Hvis skulpturen skal kasseres på grund af uoprettelige skader, der er sket, mens den var i din besiddelse, vil du blive opkrævet den fulde udskiftningspris for skulpturen.

17. Psykiatrifonden vil tildele kunstnere et honorar på 12.000 kr. Betaling vil ske i to rater; 50% ved indgåelse af samarbejde i marts 2024 og 50% ved returnering af den færdige skulptur, med forbehold for underskrivning af samarbejdsaftale. Betaling vil ske inden for 14 arbejdsdage efter modtagelse af hver faktura.

18. Med forbehold for kunstnerens accept og forudgående aftale kan Psykiatrifonden og Wild in Art producere kopier af den færdige skulptur i både 2d og 3d form (fx plakater, t-shirts, figurer). Enhver aftale, der indgås i forbindelse med et kommerciel brug af dit design, vil indbefatte et vederlag til dig fra Psykiatrifonden og Wild in Art og kræve overførsel af rettigheder til Psykiatrifonden og Wild in Art.

19. Efter eventet vil skulpturerne blive solgt ved en velgørenhedsauktion, der skal skaffe midler til Psykiatrifondens arbejde for mennesker med psykisk sygdom. Kunstnere vil blive inviteret til at renovere deres skulptur, hvis det kræves. Hvis du ikke har mulighed for at udføre renovering af værket, vil en anden kunstner – i konsultation med dig – udføre dette.

20. Ved at indsende et værk, der kan vælges til brug i eventet og for at modtage honorar, garanterer du, at du har alle de nødvendige rettigheder og tilladelse til at indsende værket. Og du tillader Psykiatrifonden og Wild in Art at bruge værket i Find elefanten – oplev Aarhus. Du accepterer også overdragelsen af værket, inklusiv intellektuelle rettigheder, til Psykiatrifonden og anerkender, at Psykiatrifonden og Wild in Art har rettigheder og ejendomsret til det værk og den skulptur, du producerer i forbindelse med eventet.

Om Aktiviteter Kunstnere Kontakt